Iestāžu katalogs

ceturtdiena, 2021. gada 4. marts

Interaktīvās kartes Brīvā laika pavadīšanas centri

 
Pēdējo reizi atjaunota: 04.03.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'interaktiva-karte' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('0') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('571') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `pagePersons` WHERE `pageid` IN ('571') ORDER BY `name` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `PageImages` WHERE `pageid` IN ('571') ORDER BY `PageImages`.`order` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `pageCustomFields` WHERE `pageid` IN ('571')
0.29ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'interaktiva-karte/briva-laika-pavadisanas-centri' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('571') ORDER BY `ord` ASC
0.25ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('605') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `pagePersons` WHERE `pageid` IN ('605') ORDER BY `name` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `PageImages` WHERE `pageid` IN ('605') ORDER BY `PageImages`.`order` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `pageCustomFields` WHERE `pageid` IN ('605')
0.56ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'interaktiva-karte/briva-laika-pavadisanas-centri/' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
0.51ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'interaktiva-karte/briva-laika-pavadisanas-centri//' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
0.52ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'interaktiva-karte/briva-laika-pavadisanas-centri///' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '571' AND `hidden` = '0' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('0') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('571') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '605' AND `lang` = 'lv'
0.29ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `status` = '1' AND `copayment` = '1' ORDER BY `name` ASC LIMIT 600
0.19ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('474', '578', '403', '364', '423', '894', '981', '1', '82', '964', '370', '180', '107', '105', '116', '96', '577', '229', '581', '123', '404', '49', '85', '424', '245', '442', '579', '39', '895', '285', '576', '890', '136') ORDER BY `type` DESC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '474' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '578' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '403' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '364' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '423' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '894' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '981' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '1' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '82' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '964' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '370' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '180' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '107' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '105' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '116' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '96' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '229' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '581' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '123' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '404' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '49' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '85' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '245' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '442' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '39' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '285' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '576' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '890' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` = '136' AND `deleted_at` = 'null' ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '605' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '605' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '605' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '605' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('571') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
3.65ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '571' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('585', '586', '608', '606', '607', '601', '603', '596', '604', '602', '605', '609', '617', '618', '619', '620') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '605' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '605' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('571') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '585' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '585' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '586' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '586' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '608' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '608' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '606' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '606' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '607' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '607' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '601' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '601' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '603' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '603' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '596' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '596' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '604' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '604' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '602' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '602' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '605' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '605' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '609' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '609' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '617' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '617' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '618' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '618' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '619' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '619' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '620' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '620' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
2.24ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `status` = '1' ORDER BY `updated_at` DESC LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.