Iestāžu katalogs

sestdiena, 2020. gada 11. jūlijs

Iestāžu tīmekļa vietnes Mūzikas un mākslas skolas

Nr. Nosaukums Tīmekļa vietne
1. Augusta Dombrovska Mūzikas skola www.adms.lv
2. Bolderājas Mūzikas un mākslas skola www.bmms.lv
3. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola jmr1ms.lv
4. Juglas Mūzikas skola www.juglasmuzikasskola.lv
5. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola www.muzikasskola.lv
6. Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola www.ars.lv
7. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola www.pmms.lv
8. Pāvula Jurjāna mūzikas skola www.jurjani.lv
9. Rīgas 3. mūzikas skola www.r3ms.lv
 
Pēdējo reizi atjaunota: 11.07.2020 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
0.37ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'iestazu-timekla-vietnes' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('0') ORDER BY `ord` ASC
0.84ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('588') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `pagePersons` WHERE `pageid` IN ('588') ORDER BY `name` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `PageImages` WHERE `pageid` IN ('588') ORDER BY `PageImages`.`order` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `pageCustomFields` WHERE `pageid` IN ('588')
0.27ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'iestazu-timekla-vietnes/muzikas-un-makslas-skolas' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('588') ORDER BY `ord` ASC
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('593') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `pagePersons` WHERE `pageid` IN ('593') ORDER BY `name` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `PageImages` WHERE `pageid` IN ('593') ORDER BY `PageImages`.`order` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `pageCustomFields` WHERE `pageid` IN ('593')
0.50ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'iestazu-timekla-vietnes/muzikas-un-makslas-skolas/' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
0.48ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'iestazu-timekla-vietnes/muzikas-un-makslas-skolas//' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
0.50ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `realurl` = 'iestazu-timekla-vietnes/muzikas-un-makslas-skolas///' ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '588' AND `hidden` = '0' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('0') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('588') ORDER BY `ord` ASC
2.22ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '593' AND `lang` = 'lv'
1.31ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `status` = '1' AND `url` <> '' AND `paklauta` IN ('2') AND `TIPSID` IN ('22', '23', '24') ORDER BY `name` ASC LIMIT 600
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '593' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '593' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.30ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.28ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '593' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '593' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('588') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.32ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '588' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.27ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('589', '590', '591', '592', '593') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '593' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '593' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('588') ORDER BY `ord` ASC
2.04ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '589' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '589' AND `lang` = 'lv'
2.01ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '590' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '590' AND `lang` = 'lv'
1.94ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '591' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '591' AND `lang` = 'lv'
1.91ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '592' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '592' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '593' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '593' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.87ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `status` = '1' ORDER BY `updated_at` DESC LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.