Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

Vadītājs Alla Štolcere
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67037962, 67037964, 67037965
E-pasts tdaps@riga.lv
Tīmekļa vietne www.tdaps.lv
Juridiskā adrese SKRINDU IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003
Izglītības programmu īstenošanas vieta SKRINDU IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 17.00; Ceturtdiena: 10.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu reģistrēšana 1.klases pretendentu rindā O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā notiek saskaņā ar 27.01.2015. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137 " Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs" un grozījumiem ( 24.01.2017. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.242).
Reģistrēšana notiek pirmdienās no 9.00 līdz 16.00.
Nepieciešamie dokumenti:
- vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
Jāuzrāda:
- vecāku personu apliecinošs dokuments;
- bērna dzimšanas apliecība.

Izglītojamos no 2.-7.klasei vispārējās pamatizglītības programmā (programmas kods 21014111), ja klasē ir brīvas vietas,uzņemt pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pēc pārrunām ar administrāciju.
Nepieciešamie dokumenti:
- vecāku iesniegums;
- izglītojamā liecība.


 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21014111 V-5208 Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma
2. 21017111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
2. AC001100 Citas izglītojošas programmas
Jaunsardze
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
5. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
6. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
7. AK030600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Veidošana/tēlniecība
8. AK030300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tekstilmāksla
9. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
10. AK031000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Ādas apstrāde
11. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
12. AK030800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Stikla apstrāde
13. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
14. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
15. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
16. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
17. AK030900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Metālapstrāde
18. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
19. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
20. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
21. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
22. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
23. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba

Atrašanās vieta kartē

SKRINDU IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.16ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'TDAPS' AND `status` = '1'
0.94ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('37') ORDER BY `type` DESC
1.62ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('37') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.32ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('37') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.76ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '1507' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
1.96ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '1507'
2.79ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '1507'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.40ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1507'
3.21ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1507' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.