Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Vadītājs Inga Lande
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67406969, 67406995
Fakss 67609133
E-pasts zvg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.zvg.lv
Juridiskā adrese PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta APUZES IELA 66, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 17.30; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs".
Uzņemšana skolā notiek atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Uzņemšanas noteikumi vidējās izglītības programmās

2020./2021.m.g. tiek piedāvātasdivas vispārējās izglītības programmas.
1. vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātu svešvalodas (angļu valoda), sociālo zinātņu un kultūras un mākslas apguvi
2. vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātu svešvalodas (angļu valoda), bioloģijas un ķīmijas apguvi.

Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas angļu valodā un matemātikā. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, summējot vidējos vērtējumus iestājpārbaudījumos, valsts pārbaudes darbos un gada vērtējumiem atsevišķos priekšmetos, .
Iestājpārbaudījumu organizēšana un dokumentu pieņemšana

Reflektanti uz 10. klasi:
* no 15. maija līdz 29. maijams skolas e-pastā zvg@riga.lv elektroniski iesniedz vecāku vai pilngadīga izglītojamā iesniegumu;
* 3. jūnijā kārto iestājpārbaudījumu angļu valodā un testu matemātikā, vēsturē un sociālajās zinībās vai testu matemātikā, bioloģijā, fizikā un ķīmijā, atkarībā no izvēlētās mācību programmas;
* no 15.-16. jūnijam skolas kancelejā iesniedz apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts);
* 17. jūnijā ģimnāzijas kancelejā var saņemt informāciju par uzņemšanu.
Izglītojamiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, 18. un 19. jūnijā ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz
* medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs.

Ja izglītojamo skaits ir mazāks par skolas direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē, var tikt izsludināta papildu uzņemšana.

Lai iestātos 11. vai 12. klasē, ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz iesniegums, apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un liecība vai mācību sasniegumu izraksts.
Stājoties 11. vai 12. klasē, izglītojamam jāapliecina pamatzināšanas vienā no ziemeļvalstu valodām (dāņu, igauņu, norvēģu, somu vai zviedru), uzrādot izziņu, sertifikātu vai citu dokumentu, kas apliecina valodas apguves līmeni, vai kārtojot iestājpārbaudījumu.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012011 V-4615 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
2. 31013011 V-4616 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 21012111 V-10090 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4. 21017111 Pamatizglītības programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
7. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
8. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
9. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
10. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
11. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
12. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
13. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
15. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
16. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
19. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
20. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
21. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
22. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
24. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
25. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
26. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
27. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
28. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
29. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
30. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
31. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
32. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
33. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
34. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
35. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
36. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
37. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
38. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols

Atrašanās vieta kartē

PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.41ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RZVG' AND `status` = '1'
0.97ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('263') ORDER BY `type` DESC
2.36ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('263') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.53ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('263') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
11.12ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '527' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
3.45ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '527'
4.90ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '527'
0.16ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.97ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '527'
3.76ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '527' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.