Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas vakara ģimnāzija

Vadītājs Jānis Japiņš
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67220025
Fakss 67224397
E-pasts rvakg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rvg.lv
Juridiskā adrese GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta MAZĀ MATĪSA IELA 5, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 16.00; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
 
Pakļautība Pašvaldība
2019./2020. mācību gadā Rīgas Vakara ģimnāzija uzņem mācīties
Pamatskolas
7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).
Vidusskolas
10., 11. un 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā)
? vispārizglītojošajā programmā,
? vispārizglītojošajā neklātienes programmā.

Atbilstoši skolēna izvēlei, nodarbības skolā var apmeklēt rīta vai vakara maiņā.
Dokumentu pieņemšana no 2019.gada 15. maija, 18.kabinetā
darbadienās no plkst. 09.00 līdz 13.00 un no plkst. 13.30 līdz 17.00.
Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:
? iesniegums (aizpilda ģimnāzijā);
? iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu):
apliecība par pamatizglītību 10 -12.klasei,
liecība 7., 8., 9., 11., 12. klasei;
-medicīniskā karte:
nepilngadīgajiem ? veidlapa Nr. 026/u,
pilngadīgajiem ? izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
? jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Skola piedāvā katra skolēna interesēm atbilstošas un vecumposmam piemērotas interešu izglītības programmas pulciņus.
MOODLE vietnē skolēniem ir pieejami skolotāju izveidoti e-mācību materiāli.
Tālruņi informācijai: 67229210, 67226194, mob. 26405775.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013022 8970 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 31013012 9044 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 23011812 V-10055 Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas programma
4. 23011113 V-10057 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) neklātienes programma
5. 23011123 V-10058 Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību neklātienes programma
6. 23011111 V-10059 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
7. 23011121 V-10060 Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma
8. 31011012 V-10061 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
9. 31011022 V-10062 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
10. 31011013 V-10063 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
11. 31011023 V-10064 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
12. 23011822 V-10056 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma
13. 23015621 Speciālās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
14. 21015711 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
2. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
3. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
4. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
5. AC000800 Citas interešu izglītības programmas
Literārā jaunrade
6. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
7. AC000600 Citas interešu izglītības programmas
Gidi
8. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
9. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
10. AC000300 Citas interešu izglītības programmas
Novadpētniecība

Atrašanās vieta kartē

GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
 
Pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.53ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RVG' AND `status` = '1'
1.07ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('259') ORDER BY `type` DESC
2.06ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('259') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('259') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '519' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '519' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '520' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '520' LIMIT 1
0.25ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '521' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '521' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '522' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '522' LIMIT 1
6.31ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '521' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.18ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '521'
3.03ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '521'
0.16ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.37ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '521'
4.21ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '521' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.