Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Ukraiņu vidusskola

Vadītājs Lidija Kravčenko
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67288515, 67284779, 67287708
Fakss 67288515
E-pasts rukvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.ukrschool.lv
Pasta adrese 2, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1015
Juridiskā adrese VISVALŽA IELA 4, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta VISVALŽA IELA 4, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Uzņemšanas noteikumi izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.149, 28.02.2012., "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”.

Rīgas Ukraiņu vidusskolā tiek īstenotas 3 licencētas izglītības programmas:
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma ? 01011121
Pamatizglītības mazākumtautību programma ? 21011121
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma ? 31011021

Ukraiņu skola ir unikāla ar to, ka izglītību apgūstam 4 valodās: ukraiņu, latviešu, krievu un angļu.
Pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā lielāka uzmanība tiek veltīta latviešu, krievu un angļu valodu apguvei.
Vidusskolā ? bez humanitāro priekšmetu apguves, papildus uzmanība tiek veltīta fizikas, ķīmijas, bioloģijas, programmēšanas, ekonomikas, tehniskās grafikas apguvei.
Sākumskolā ir nodrošināts pagarinātās dienas grupu darbs ? pulciņi, fakultatīvi, mājas darbu sagatavošana, atpūta ārā skolas pagalmā.

Stājoties skolā jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) vecāku iesniegums adresēts skolas direktoram (jānorāda izvēlētā izglītības programma);
2) apliecības un sekmju izraksta par pamatizglītību kopijas (uzrādot oriģinālu);
3) VISC izsniegto sertifikātu ( ja tādi ir) kopijas ( uzrādot oriģinālu);
4) medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026;
5) izglītojamā personas karte (skolā jāaizpilda veidlapa).
6) Ja iepriekš iegūtās izglītības dokuments izsniegts citā valstī, stājoties Skolā, jāpievieno lēmums par izglītības dokumenta atzīšanu vai dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu.
7) Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē:
a) vecāki (aizbildņi) iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu;
b) vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts;
c) skola izsniedz izziņu par uzņemšanu Rīgas Ukraiņu vidusskolas 1. klasē ar 1. septembri.

Līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte.

Iestājoties skolā, skolēni un viņu vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar šādiem dokumentiem:
- Skolas reģistrācijas apliecību;
- Skolas akreditācijas lapu;
- Skolas Nolikumu;
- Skolas Iekšējās kārtības noteikumiem;
- licencētajām izglītības programmām un to īstenošanas plāniem;
- Skolas Uzņemšanas noteikumiem.

Izglītojamo uzņemšana pirmsskolā, 1. un 10.klasē, kā arī citās klasēs vasarā notiek katru darba dienu no plkst. 10.00 - 15.00 Visvalža ielā 4.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011021 V-1086 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 V-6106 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 01011121 V-6121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
4. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
5. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
6. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 5 gadi
7. 31011011 VK-1086 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
2. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
3. AK020111 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs
4. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
9. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
10. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
11. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
12. AK010101 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Pirmsskolas vecuma koris
13. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
14. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
15. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana

Atrašanās vieta kartē

VISVALŽA IELA 4, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.19ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RUVS' AND `status` = '1'
0.96ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('439') ORDER BY `type` DESC
1.77ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('439') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('439') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.27ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '599' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.17ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '599'
3.00ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '599'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.80ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '599'
3.69ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '599' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.