Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Ķengaraga vidusskola

Vadītājs Tatjana Belugina
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67187888, 67187004
Fakss 67687450
E-pasts rkvs@riga.lv
Tīmekļa vietne ruvs.lv
Juridiskā adrese MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Izglītības programmu īstenošanas vieta MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 17.00; Ceturtdiena: 9.30 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Izglītības programmas:
- Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma 31012021 (padziļināti svešvalodas un sociālo zinību priekšmeti)
- Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021(padziļināta informātika).

Papildus noteikumi uzņemšanai vidusskolā
Pamatizglītības apliecību konkurss, atkarībā no izvēlētās mācību programmas - gada un eksāmenu vērtējumos iegūto punktu summa šādos mācību priekšmetos:
- Vispārējās vidējās izglītības Humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma - vērtējums no sekmju izraksta
latviešu valodā un literatūrā, 1.svešvalodā, dzimtajā valodā un literaturā, vēsturē un vērtējums valsts pārbaudes darbos- svešvalodā un vēsturē;
- Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma - vērtējums no sekmju izraksta matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, bioloģijā, latviešu valodā un literatūrā un vērtējums valsts pārbaudes darbos matemātikā;
- Vērtējumiem no sekmju izraksta un vērtējumiem valsts pārbaudes darbos jābūt ne mazākiem par 5 ballēm - minimālais punktu skaits kopā 35 balles.
- Papildus punktus izglītojamais var saņemt par iegūtajām godalgotajām vietām rajona olimpiādēs, konkursos, projektos, sporta pasākumos(1 punktu par katru aktivitāti )
- Izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, uzņemšana notiek ņemot vērā iegūto punktu summu, kuru veido izvēlētās programmas vērtējumi no sekmju izraksta un vēl divos prieksmetos- Humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā- sociālajās zinībās un ģeogrāfijā, Matemātikas , dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā -bioloģijā un ģeogrāfijā, vērtējumiem jābūt ne mazākiem par 5 ballēm.

Dokumentu pieņemšana.
No 18. 06.- 22.08.. katru darba dienu no 9:00 līdz 14:00
Skola informē skolēnus par uzņemšanu 10. klasē 3 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011121 V-5454 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31012021 V-5455 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 V-5456 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31012011 VK-5455 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
6. 31013011 VK-5456 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
8. 21011111 Pamatizglītības programma
9. 21011111 V-9150 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
2. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
3. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
4. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
5. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
6. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
8. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
9. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
10. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
11. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
12. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
13. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
15. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
16. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
19. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
20. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
21. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
22. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
23. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
24. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
25. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
26. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
27. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
28. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
29. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana

Atrašanās vieta kartē

MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.42ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RUKS' AND `status` = '1'
1.14ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('238') ORDER BY `type` DESC
2.29ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('238') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.40ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('238') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.59ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '495' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.09ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '495'
3.72ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '495'
0.16ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.16ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '495'
4.68ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '495' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.