Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

RTU inženierzinātņu vidusskola

Vadītājs Aleksandrs Vorobjovs
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29803738
Fakss 67089302
E-pasts skola@rtu.lv
Tīmekļa vietne http://www.izv.lv
Juridiskā adrese KRONVALDA BULVĀRIS 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRONVALDA BULVĀRIS 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona
Bez iestājpārbaudījuma uzņem:
1) atklātās inženierzinātņu olimpiādes 2. kārtas godalgoto vietu ieguvējus;
2) izglītojamos, kuri valsts matemātikas, fizikas vai ķīmijas olimpiādē ieguvuši 1., 2. vai 3. vietu.

Pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas, izvērtējot rezultātus, prioritāri uzņem:
- izglītojamos, kuri novada vai Rīgas pilsētas matemātikas, fizikas vai ķīmijas olimpiādē ieguvuši godalgotas vietas.

IZV netiek uzņemti izglītojamie, kuriem kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbiem, beidzot
9.klasi, vērtējums ir zemāks par 6 ballēm. 

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013011 V-7612 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
2. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
2. AV001400 Vides interešu izglītība
Bioloģijas pulciņš
3. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
4. AK050400 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Video
5. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
6. AV000700 Vides interešu izglītība
Astronomijas pulciņš
7. AV001300 Vides interešu izglītība
Ķīmijas pulciņš
8. AV001200 Vides interešu izglītība
Fizikas pulciņš
9. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas

Atrašanās vieta kartē

KRONVALDA BULVĀRIS 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.27ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RTU_IZV' AND `status` = '1'
1.01ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('895') ORDER BY `type` DESC
2.00ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('895') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('895') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.79ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '5101' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.28ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '5101'
3.64ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '5101'
0.21ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.44ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '5101'
3.73ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '5101' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.35ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.