Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Lastādijas pamatskola

Vadītājs Svetlana Jegorova
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67141039, 67141047
Fakss 67141017
E-pasts rlastips@riga.lv
Tīmekļa vietne rlastips.riga.lv
Juridiskā adrese MASKAVAS IELA 178, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Izglītības programmu īstenošanas vieta MASKAVAS IELA 178, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Vadītāja pieņemšanas laiki Otrdiena: 8.00 - 12.00; Ceturtdien: 14.00 - 17.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Lastādijas internātpamatskola uzņem izglītojamos visa mācību galda laikā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.820 „Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas”:

1)bāreņus vai bez vecāku apgādības palikušos bērnus, pamatojoties uz pašvaldības institūciju lēmumu vai bērna aizbildņa iesniegumu;
2)bērnus no trūcīgām ģimenēm vai maznodrošinātām ģimenēm , pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu un sociālā dienesta izsniegtu rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam;
3)citus bērnus, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

Pedagoģiskās korekcijas programmās uzņem izglītojamos ar medicīniski-pedagoģiskās komisijas nosūtījumu vai arī pēc individuālām pārrunām ar skolas uzņemšanas komisiju, iepriekš piesakoties pa tālruni.

Skola nodrošina bezmaksas dzīvošanu internātā un ēdināšanu 4 reizes dienā 5 darba dienas nedēļā izglītojamiem ar izziņu par maznodrošinātas ģimenes vai trūcīgas personas statusu. Pārējo izglītojamo vecāki slēdz līgumu ar skolu un apmaksā ēdināšanu paši.

Sīkāka informācija un pieteikšanās uz tikšanos pa tālruni 67141036 vai 67141039.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011121 V-2822 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
2. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
3. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
4. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
7. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
8. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
9. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
10. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
11. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
12. AS010900 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Tautas bumba

Atrašanās vieta kartē

MASKAVAS IELA 178, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
 
Pēdējo reizi atjaunota: 21.08.2020 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
3.85ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RLIPS' AND `status` = '1'
1.01ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('130') ORDER BY `type` DESC
3.62ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('130') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('130') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.16ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '4042' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.17ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '4042'
2.99ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '4042'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.60ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '4042'
3.75ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '4042' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.