Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Vadītājs Tatjana Pulle
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67416561, 67416663
Fakss 67415522
E-pasts ramvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.anninmuizas-vsk.lv
Juridiskā adrese KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
Izglītības programmu īstenošanas vieta KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 18.00; Ceturtdiena: 8.00 - 10.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Iestājpārbaudījumi

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem. Visās skolas izglītības programmās kā iestājpārbaudījums tiek noteikts rakstisks kombinēts pārbaudījuma darbs.
Iestājpārbaudījumu norises laiki:
Iestājpārbaudījums uz 10. klasi (papildu termiņš): ? 17.06.2019. plkst. 11.00. 229. kabinetā.

Nepieciešamie dokumenti, stājoties uz 10.klasi:
? iesniegums (skolas veidlapa)
? apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts
? apliecība par valsts valodas prasmi
? izglītojamā personu apliecinošs dokuments (pase vai dzimšanas apliecība)

Dokumentu pieņemšana notiek 17., 18. jūnijā no plkst 10.00 līdz plkst.15.00.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31014021 V-30 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 V-31 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 21012121 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
5. 21013121 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
6. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 7 gadi
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma 16 gadi
8. 31014011 VK-30 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma
9. 31013011 VK-31 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
2. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
3. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
4. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
5. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
6. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
7. AT060100 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Tehniskā modelēšana un konstruēšana
8. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
9. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
10. AV001300 Vides interešu izglītība
Ķīmijas pulciņš
11. AV000900 Vides interešu izglītība
Vides aizsardzība

Atrašanās vieta kartē

KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.10ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'RAMG' AND `status` = '1'
0.89ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('48') ORDER BY `type` DESC
1.86ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('48') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.50ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('48') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.98ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '1550' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.12ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '1550'
2.80ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '1550'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.54ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1550'
3.38ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1550' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.