Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola

Vadītājs Ilze Dupate
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67551531
Fakss 67551531
E-pasts r9vmvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r9vmvsk.edu.lv
Juridiskā adrese STĀMERIENAS IELA 8, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Izglītības programmu īstenošanas vieta STĀMERIENAS IELA 8, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 9.vakara(maiņu) vidusskolā

Skolas moto: Skolēns - skolas galvenā vērtība!

Uzņemšanas noteikumi 7.-12.klasēs 2019./2020.m.g.


Piedāvājam daudzveidīgas mācību programmas gan pamatskolas (7.-9.kl.), gan vidusskolas (10.-12. kl) klasēs, dienas un neklātienes mācību formu ar e-apmācības elementiem.
Skolā mācības notiek latviešu valodas un krievu valodas izglītības programmās, rīta maiņā (no plkst.8.30 līdz plkst.17.00) un vakara maiņā (no plkst. 16.30 līdz 21.00.).
Skolā ir draudzīga, sakārtota vide, kā arī laba, mūsdienīga materiālā bāze un profesionāli pedagogi.

No 3. jūnija līdz 30. augustam piesakies mācībām skolā Stāmerienas ielā 8, Rīgā un iesniedz šādus dokumentus:

- izglītojamā iesniegumu skolas direktoram ( nepilngadīgajiem skolēniem vecāku iesniegums),
- apliecību par pamatskolas izglītību un sekmju izrakstu, vai liecību,
- medicīnisko karti 026/u.

Uzņemšanas komisijas darba laiki:
No 03.06.2019. līdz 28.06.2019. pirmdienās, otrdienās , trešdienā, ceturtdienā no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00. Piektdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00;

No 01.07.2019. līdz 02.08.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00;
No 05.08.2019. līdz 30.08.2019. pirmdienās, otrdienās , trešdienā, ceturtdienā no plkst. 10:00 līdz 17:00. Piektdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00.


Kontakti: 67551531 ; www.r9vmvsk.edu.lv

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011013 V-5902 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 31011022 V-1096 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma
3. 31011023 V-1097 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību neklātienes izglītības programma
4. 31012013 V-4794 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
5. 31011012 V-4795 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
6. 21011821 V-8639 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma
7. 23011121 V-10035 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma
8. 23011111 V-10034 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma
9. 23011113 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
2. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
3. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
5. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
6. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika

Atrašanās vieta kartē

STĀMERIENAS IELA 8, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
 
Pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
3.43ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R9VMVS' AND `status` = '1'
1.64ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('304') ORDER BY `type` DESC
3.27ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('304') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.56ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('304') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.21ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '504' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '504' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '505' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '505' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '506' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '506' LIMIT 1
9.04ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '597' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.25ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '597'
3.12ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '597'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.90ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '597'
3.82ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '597' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.