Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 96. vidusskola

Vadītājs Irma Ļihačova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67474315
Fakss 67474315
E-pasts r96vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r96vs.lv
Juridiskā adrese AURU IELA 6a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069
Juridiskā adrese AURU IELA 6A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069
Izglītības programmu īstenošanas vieta AURU IELA 6a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069
Izglītības programmu īstenošanas vieta AURU IELA 6A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 96.vidusskolas piedāvātās
vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas
noteikumi 2019./ 2020. m.g.

Rīgas 96.vidusskola
Auru iela 6A, LV-1069,
67411942, r96vs@riga.lv

Izglītības programmas
Vispārējās vidējās izglītības Vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP kods 31011021).
Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (IP kods 31013021).

Papildus noteikumi uzņemšanai vidusskolā
Rīgas 96.vidusskolas 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie, iesniedzot uzņemšanas komisijai apliecību par vispārējo pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izrakstus. Papildus arī ir jāuzrāda latviešu valodas apguves sertifikāts, kārto kombinētu iestājpārbaudījumu.


Dokumentu pieņemšana
Dokumentus pieņem 107.kab.:
2019.gada 17. un 18. jūnijā plkst. 9:00 - 13:00.
26. un 27. augustā plkst. 10.00.( 114.kab.).

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011021 V-8101 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumatutību programma
2. 31013021 V-8102 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 V-10031 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma 16 gadi
5. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 7 gadi
6. 31013011 VK-8102 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
2. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
7. AS020100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vieglatlētika
8. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
9. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana

Atrašanās vieta kartē

AURU IELA 6a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.10ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R96VS' AND `status` = '1'
0.87ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('302') ORDER BY `type` DESC
1.81ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('302') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.32ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('302') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.70ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '592' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
1.97ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '592'
2.70ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '592'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.41ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '592'
3.50ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '592' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.