Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 93. vidusskola

Vadītājs Gunita Kļaviņa
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67575557, 67599990
Fakss 67575557
E-pasts r93vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r93vs.lv
Juridiskā adrese SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 11.00 - 11.45; Piektdiena: 8.00 - 9.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 93.vidusskolas vispārējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi

Vispārējās pamatizglītības programma
Pretendentu reģistrācija 1.klasēm skolas kancelejā katru darba dienu no plkst.9.00 ? 15.00.
Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137., kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1.klasē.
Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums ? vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai:
1. vecāka personu apliecinošs dokuments;
2. vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
3. bērna dzimšanas apliecība.

Pēc paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu skolā iesniedzami šādi dokumenti:
1. medicīniskā karte 026/u,
2. Profilaktiskā potēšanas karte (nr.063/u);
3. izziņa no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

Ja ir brīvas vietas, skolēnus uzņem vispārējās pamatizglītības programmā no 1. līdz 9.klasei visa gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju.

Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai 1.- 9.klasēs:
1.vecāka personu apliecinošs dokuments;
2.bērna personu apliecinošs dokuments;
3.vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
4.bērna liecība par iepriekš iegūto izglītību;
5.medicīniskā karte 026/u,
6.profilaktiskā potēšanas karte (nr.063/u);

Vispārējās vidējās izglītības programmas

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Abās mācību programmās iespējams apgūt Valsts aizsardzības mācību (10., 11.kl.)
Izglītojamie tiek uzņemti vidējās izglītības programmās, iesniegumu un dokumentu iesniegšanas secībā katru dienu no plkst. 09.00 līdz 15.00 Sesku ielā 72.

Nepieciešamie dokumenti:
1) vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
2) apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītību;
3) medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026 vai pilngadīgiem izglītojamiem izziņa Nr.027/u;
5) vecāka personu apliecinošs dokuments;
6) izglītojamā personu apliecinošs dokuments.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013011 8865 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
2. 31011011 8866 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma
3. 21011111 8868 Pamatizglītības programma
4. 21011111 Pamatizglītības programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
2. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
3. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
6. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
7. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
8. AS020100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vieglatlētika
9. AS020100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vieglatlētika
10. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
11. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
12. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
13. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
14. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
15. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
16. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
17. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
18. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
19. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
20. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
21. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
22. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
23. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
24. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
25. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
26. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
27. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
28. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
29. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
30. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
31. AS020100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vieglatlētika
32. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
33. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
34. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
35. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
36. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
37. AV000200 Vides interešu izglītība
Dabaszinību pulciņš
38. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
39. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
40. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
41. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
42. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
43. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
44. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
45. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas

Atrašanās vieta kartē

SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.11ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R93VS' AND `status` = '1'
1.11ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('427') ORDER BY `type` DESC
2.05ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('427') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.34ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('427') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
7.47ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '559' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.03ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '559'
2.81ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '559'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.51ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '559'
4.19ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '559' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.