Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Pļavnieku pamatskola

Vadītājs Simona Spalva
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67246868, 67246870
Fakss 67246868
E-pasts plavniekups@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rpps.lv
Juridiskā adrese JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021
Izglītības programmu īstenošanas vieta JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Pamatojoties uz Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem Nr.134, 02.09.2008. “Par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs“, Rīgas Pļavnieku pamatskola J. Grestes ielā 14. reģistrē bērnus mācībām 1.klasē 2014./2015.m.g.

Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai 1.klasē:
1. vecāka personu apliecinošs dokuments;
2. vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
3. bērna dzimšanas apliecības kopija (līdzi ņemot dokumenta oriģinālu salīdzināšanai);

Pēc paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu skolā iesniedzami šādi dokumenti:
1. medicīniskā karte 026/u;
2. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskajām vakcinācijām;
3. izziņa no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

Skolēnus uzņem vispārējās pamatizglītības programmā 1.-9. klasēs bez iestājpārbaudījumiem visa gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju par skolēna sekmēm.
Nepieciešamie dokumenti bērna reģistrācijai 1.-9.klasēs:
- Vecāku iesniegums,
- bērna liecība par iepriekš iegūto izglītību,
- skola izsniedz izziņu dokumentu saņemšanai no iepriekšējās
mācību vietas.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 Pamatizglītības programma
2. 21013111 V-8994 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 21011111 V-8993 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
2. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
3. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
4. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
5. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
6. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
7. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
8. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
9. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
10. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
12. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
13. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
14. AK031800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Floristika
15. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
16. AS021100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Teniss
17. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
18. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
19. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
20. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
21. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
22. AK031800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Floristika
23. AV000200 Vides interešu izglītība
Dabaszinību pulciņš
24. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
25. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
26. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
27. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
28. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
29. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
30. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
31. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
32. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
33. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
34. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
35. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
36. AT070400 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Informācijas tehnoloģiju apguve

Atrašanās vieta kartē

JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.21ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R90VS' AND `status` = '1'
0.88ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('293') ORDER BY `type` DESC
1.60ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('293') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.33ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('293') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.90ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '4209' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.08ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '4209'
2.83ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '4209'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.50ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '4209'
3.40ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '4209' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.