Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Vadītājs Žanete Tauriņa
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67519001
Fakss 67518607
E-pasts rjpvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rjpvs.lv
Juridiskā adrese GAUJAS IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1026
Izglītības programmu īstenošanas vieta GAUJAS IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1026
Izglītības programmu īstenošanas vieta LĪBEKAS IELA 27, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1014
Vadītāja pieņemšanas laiki Gaujas ielā 23: Otrdiena: 14.30 - 17.00; Trešdiena: 9.00 - 16.00;  Lībekas ielā 27: Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
Pakļautība Pašvaldība
2018./2019.mācību gadā aicinām mācīties Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas 10.klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos (programmas kods 31011011):
A virzienā:padziļināti latviešu valoda un literatūra
B virzienā:komerczinības
C virzienā:ievirze policista darbā
D virzienā:kultūras tūrisma vadība
25.aprīlī: Atvērto durvju diena no 9:00 līdz 17:00
A vispārizglītojošais virziens - skolēni padziļināti apgūst latviešu valodu, literatūru un mācās citus mācību priekšmetus: svešvalodas (angļu, vācu, krievu val.), matemātiku, informātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, Latvijas un pasaules vēsturi, vizuālo mākslu, ekonomiku, ģeogrāfiju, sportu un kulturoloģiju.
Šos mācību priekšmetus skolēni apgūst visos vispārizglītojošos virzienos: A,B,C,D.

B vispārizglītojošais virziens: Komerczinības: skolēni iemācās izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīsta uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement / Young Enterprise Latvija / JA ? YE Latvjia biedrs.
Mācību priekšmeta Komerczinības mērķis ir veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personas veidošanos, kura izprot makroekonomikas teoriju, tautsaimniecībā notiekošos procesus un redz savu vietu tajā. Papildus mācību priekšmetā Komerczinības skolēni mācās menedžmentu, tirgzinības, lietišķo etiķeti un grāmatvedību.

C vispārizglītojošais virziens: Ievirze policista darbā: skolēni iepazīst policista darbu, aktīvi iesaistās dažādos sabiedriskos projektos, iemācās aizsargāt sevi un tuvākos, rūpējas par veselīgu dzīvesveidu un veido savu turpmāko karjeru. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases skolēnam ir iespēja ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī strādāt Rīgas pašvaldības policijā.
Mācību priekšmeta Ievirze policista darbā mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par Latvijas policijas darbību, veicināt sociāli aktīvas un izglītotas personības veidošanos, attīstīt un pilnveidot skolēnu izpratni par demokrātisku sabiedrību, cilvēktiesību pamatprincipiem un drošību sabiedrībā. Mācību priekšmetā Ievirze policista darbā skolēni apgūst iemaņas policijas darbā, kriminālistiku, pašaizsardzību, piedalās ieroču un šaušanas mācībā.

D vispārizglītojošais virziens: Kultūras tūrisma vadība:skolēni veido izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīst gida darbu, plāno un organizē kultūras tūrisma projektus.
Mācību priekšmeta Kultūras tūrisma vadība mērķis ir sekmēt sociāli aktīvas un kultūrizglītotas personības veidošanos, kura apzinās pasaules un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas un dzīvesveidu, iesaistās kultūras un mākslas norisēs, attīstot prasmi apzināties tūrismu kā nozīmīgu valsts tautsaimniecības nozari. Mācību priekšmetā Kultūras tūrisma vadība skolēni mācās kultūras tūrisma pamatus, iepazīst tūristu gida darbu, kultūras tūrisma mārketingu, menedžmentu un lietišķo etiķeti.

Papildu mūsu vidusskolēni apgūst basketbolu, volejbolu, galda tenisu, florbolu un mācās radoši domāt pēc E.de Bono radošās domāšanas metodes. Vidusskolēni mācās Gaujas ielā 23.
Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Aicinām mācīties 1.klasē:
piedāvājam apgūt vispārējo pamatizglītības programmu (kods 21011111), piedalīties atraktīvās sporta nodarbībās, apmeklēt bezmaksas interešu izglītības pulciņus un pagarinātās dienas grupas nodarbības.
Skolēni dzied korī, zīmē, 1. un 2.klasē nodarbojas ar kustību rotaļām, dejo tautisko deju kolektīvā, piedalās čaklo rociņu pulciņā, labas uzvedības pulciņā, vides pulciņā, teātra pulciņā, dažādu sporta spēļu pulciņos.
Bērna uzņemšanai 1.klasē jāuzraksta iesniegums un jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Dokumentu pieņemšana no 2018.gada 14.jūnija: 10:00 - 15:00.
Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23, tālr. 67519009; 67519001; 26375947
Mājas lapa: http://www.rjpvs.lv

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21011111 9122 Pamatizglītības programma
2. 31011011 9046 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 6 gadi
4. 21011111 Pamatizglītības programma 7 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
2. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
5. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
6. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
7. AC001002 Citas izglītojošas programmas
Estētikas skola, Sākumskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
8. AS021200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Galda teniss
9. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
10. AS010900 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Tautas bumba
11. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
12. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
13. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
14. AV000300 Vides interešu izglītība
Ekoloģijas pulciņš
15. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
16. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
17. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
19. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
20. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
21. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
22. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
23. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
24. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
25. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika

Atrašanās vieta kartē

GAUJAS IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1026
 
Pēdējo reizi atjaunota: 22.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.67ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R8VS' AND `status` = '1'
1.13ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('316') ORDER BY `type` DESC
2.11ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('316') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('316') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.74ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '617' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.65ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '617'
3.24ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '617'
0.17ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.92ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '617'
3.87ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '617' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
4.33ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
1.65ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.27ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.