Iestāžu katalogs

ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola

Vadītājs Juris Šmits
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67311546
Fakss 67813605
E-pasts r8vmvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rskola.lv
Juridiskā adrese KRIŠJĀŅA BARONA IELA 71, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 71, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iespējams apgūt eksaktos priekšmetus - fiziku, ķīmiju un bioloģiju, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā piedāvājam dabaszinības un kultūrizglītības priekšmetus.

Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7.-9.klases apjomā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas. Skolēniem no Latvijas reģioniem mācības tiek organizētas sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā tiek apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcā. Mācību stundās visās programmās tiek nodrošināts surdotulka atbalsts.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi. Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Tālrunis 67311546

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31015213 V-9191 Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem
2. 31012012 V-10089 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 31012013 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena neklātienes programma
4. 21015711 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
5. 23011112 V-10087 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
6. 31011012 V-10088 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
2. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
3. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
4. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
5. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
6. AK010406 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Ģitāristu ansamblis

Atrašanās vieta kartē

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 71, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
 
Pēdējo reizi atjaunota: 01.08.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.14ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R8VMVS' AND `status` = '1'
1.01ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('310') ORDER BY `type` DESC
1.63ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('310') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
3.23ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('310') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.34ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.14ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '607' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.05ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '607'
2.88ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '607'
0.38ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.18ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '607'
4.07ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '607' AND `year` = '2019' LIMIT 1
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.28ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.25ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.81ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.39ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.68ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.29ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.28ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.35ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.34ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.81ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.39ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.27ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
1.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
1.74ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.73ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.61ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.53ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.24ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.63ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.22ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.