Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 86. vidusskola

Vadītājs Anžela Dmitrijeva
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67247436, 67136008
Fakss 67136008
E-pasts r86vs@riga.lv
Juridiskā adrese ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
 
Pakļautība Pašvaldība

Uzņemšana skolā notiek atbilstoši:

1) Vispārējās izglītības likuma 41.pantam;
2) Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”;
3) Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”;
4) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2014. gada 21.marta iekšējiem noteikumiem Nr.9-nts „Par Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klašu komplektēšanas kārtību”.
5) Rīgas domes 27.01.2015. saistošiem noteikumiem Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8903 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 8904 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 21012121 V-7985 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
4. 21013121 V-7986 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
5. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
7. 31013011 K8903 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
2. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
3. AS022000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Mākslas vingrošana
4. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
5. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
6. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
8. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
9. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
10. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
11. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
12. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
13. AS020300 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Brīvā cīņa
14. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
15. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
16. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
17. AC000105 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Vācu
18. AS020500 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Grieķu-romiešu cīņa
19. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
20. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
21. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
22. AS020900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Taekvondo
23. AV000200 Vides interešu izglītība
Dabaszinību pulciņš
24. AK010405 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Akordeonistu ansamblis
25. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
26. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
27. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
28. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
29. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
30. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
31. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.16ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R86VS' AND `status` = '1'
0.99ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('239') ORDER BY `type` DESC
1.86ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('239') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('239') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.27ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '497' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.15ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '497'
3.03ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '497'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.94ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '497'
4.30ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '497' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.