Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 75. vidusskola

Vadītājs Ludmila Kašina
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67145781, 67145843
Fakss 67145781
E-pasts r75vs@riga.lv
Tīmekļa vietne r75vsk.lv
Pasta adrese OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Juridiskā adrese OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Izglītības programmu īstenošanas vieta OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 17.00; Ceturtdiena: 11.00 - 13.00
 
Pakļautība Pašvaldība
1. Skolā tiek īstenota šāda vispārējās vidējās izglītības mācību programma:
1.1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma. Programmas kods 31011021 (padziļināti valodas un matemātika)
2. Dokumentus pieņem skolas direktors.
3. Dokumentus iesniedz 9.klašu skolēni pēc apliecības un sekmju izraksta par pamatizglītību iegūšanu saņemšanas, kā arī sertifikāta saņemšanas, līdz 22.jūnijam (ieskaitot). Kā arī augustā, datumus nosaka direktors, izvietojot informāciju informācijas stendā.
4. Vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē uzņem skolēnus, kuri ieguvuši pamatizglītību un saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu ar vērtējumiem gadā un valsts pārbaudes darbos no 4 līdz 10 ballēm vai priekšmetā, kurā ir valsts pārbaudes darbs, skolēns ir saņēmis nepietiekamu vērtējumu, bet valsts pārbaudes darbā skolēns ieguvis vismaz 5 balles.
5. Vispārējās vidējās izglītības programmā 11. un 12.klasē uzņem skolēnus, kuri ir saņēmuši liecību par 10. vai 11.klases beigšanu ar vērtējumiem gadā no 4 līdz 10 ballēm.
6. Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai pilngadīgais skolēns iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (skolas sagatavotu veidlapu), kurā norāda:
6.1. skolēna vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu;
6.2. skolēna deklarēto un faktisko dzīves vietu;
6.3. izvēlēto izglītības programmu.
7. Iesniegumam pievieno:
7.1. iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
7.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026\u) un potēšanas karti, skolēns, kurš ir pilngadīgs izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa Nr.027/u).
8. Pieņemot dokumentus skolas direktors iepazīstina vecākus/aizbildņus un skolēnus ar:
8.1. skolas reģistrācijas apliecību;
8.2. skolas akreditācijas apliecību;
8.3. licencēto un akreditēto mācību programmu;
8.4. skolas nolikumu;
8.5. skolas iekšējās kārtības noteikumiem.
9. Skolēna vecāki/aizbildņi vai pats skolēns ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar šiem dokumentiem un tos ievēros.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 8910 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 8912 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
4. 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
5. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
6. 31011011 K8910 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
2. AS022000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Mākslas vingrošana
3. AK010207 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Popgrupa
4. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
7. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
8. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
9. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
10. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
11. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
12. AK040500 Kultūrizglītība, Teātris
Kustību teātris
13. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
14. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
15. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
16. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
17. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains

Atrašanās vieta kartē

OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.20ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R75G' AND `status` = '1'
1.23ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('430') ORDER BY `type` DESC
1.94ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('430') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.34ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('430') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.70ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '496' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
1.98ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '496'
2.84ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '496'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.43ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '496'
3.25ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '496' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.