Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 71. vidusskola

Vadītājs Andrejs Rižikovs
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67467655, 67468198
Fakss 67456660
E-pasts r71vs@riga.lv
Tīmekļa vietne 71vsk.lv
Juridiskā adrese IĻĢUCIEMA IELA 6, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Izglītības programmu īstenošanas vieta GRĪVAS IELA 26, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Izglītības programmu īstenošanas vieta IĻĢUCIEMA IELA 6, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība

Cienījamie vecāki!

Rīgas 71.vidusskola turpina bērnu pieņemšanu 1.klasē 2018.-2019. mācību gadā.

Mūsu skola 2018.-2019. mācību gadā piedāvā 1. klašu šādās programmās:

1.? klase: Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmā.

Izglītības programmas kods 21011121.

Klases audzinātāja:Olga Zubčenko


1.b klase: Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena programma.

Izglītības programmas kods 21012121.

Klases audzinātāja: Svetlana Prohorova

1.? klase: Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.

Izglītības programmas kods - 21013121

Klases audzinātāja: Jeļena GulbeUzņemšanas noteikumi 1.klasē 2018.-2019.m.g.

Rīgas Domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ?’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē” nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kartību:

Vecāki vai likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:

1. Ierodoties iestādē klātienē:

· Dokumentus pieņem skolas kancelejā

Katru dienu no 8.30 līdz 16.30, kab.102.

· Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki ( aizbildņi):

· uzrāda personu apliecinošus dokumentus

· iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.

· vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu

· līdz 01.06.18. iesniedz medicīnisko karti 026/u

2. Pieteikumu iesniedzot elektroniski:

Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r71vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

1. klašu skolēnu vecāki izvēlas, vai skolēns 1. - 3. klasē apgūs ētiku vai kristīgo mācību.

Pierakstu 1.klasē var izdarīt pie skolas sekretāres Rīgas 71.vidusskolas, 2.korpusa telpās Grīvas ielā 26, 1.stāvā, 102. kabinetā, tālrunis 67456551.Pieņemšanas laiks no 8.30 ? 16.30Uzņemšanas kartība 10. klasē


Rīgas 71.vidusskolas piedāvātās vispārējās vidējas izglītības
programmas un uzņemšanas noteikumi 2018./2019.m.g.


Adrese: Iļģuciema iela 6, Rīga LV ? 1055
Kontakttālrunis: 67468198, 67467655

Dibināšanas gads: 1973.g.

Izglītības programmas:
1.Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021).

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021).

Uzņemšanas noteikumi:

Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās 10 klasē ir apliecība par pamatizglītību un gada un eksāmenu atzīmju izraksts. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēnu iesniegumu, kā arī atzīmju izraksta vidējās atzīmes konkursā.
 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21015911 V-4467 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
2. 21015811 V-4466 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
3. 21015921 V-4468 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
4. 21015621 V-6687 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
5. 21015721 V-6688 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
6. 21011121 V-9049 Pamatizglītības mazākumtautību programma
7. 21012121 V-9050 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
8. 21013121 V-9051 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
9. 31011021 V-9052 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
10. 31013021 V-9053 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
11. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
12. 21015321 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
13. 21015821 V-10122 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
14. 21015921 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
15. 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
16. 21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
17. 21015721 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
18. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
19. 31011011 VK-9052 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
20. 31013011 VK-9053 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
2. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
3. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
4. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
5. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
6. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
7. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
8. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
9. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
10. AS021600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta tūrisms
11. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
12. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
13. AS011000 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Boča (boccia)
14. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
15. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
16. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
17. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
18. AK050200 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Foto
19. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
20. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
21. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

IĻĢUCIEMA IELA 6, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.71ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R71VS' AND `status` = '1'
1.02ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('298') ORDER BY `type` DESC
3.15ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('298') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.41ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('298') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.64ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '588' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.27ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '588'
3.12ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '588'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.02ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '588'
3.82ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '588' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.58ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
2.40ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
4.06ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.