Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 6. vidusskola

Vadītājs Haralds Bārzdiņš
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67314044, 67474476
Fakss 67314042
E-pasts r6vs@riga.lv
Tīmekļa vietne r6vsk.lv
Juridiskā adrese ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta MATĪSA IELA 37/39, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta MATĪSA IELA 39, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 17.00; Trešdiena: 8.00 - 12.00; Piektdiena: 15.00 - 16.30
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 6. vidusskola aicina topošos vidusskolēnus

Rīgas 6. vidusskola aicina 9. klašu absolventus mācīties kādā no mūsu piedāvātajām vidējās izglītības programmām.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011). Šajā programmā skolēni pastiprināti apgūst matemātiku un ķīmiju, kā izvēles priekšmetus iespējams apgūt tehnisko grafiku un programmēšanas pamatus. Eksaktajā programmā skolēni mācas 2 svešvalodas - angļu un krievu vai vācu.

Vispārājās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (kods 31012011) padziļināti tiek apgūta Latvijas un pasaules vēsture vai kulturoloģija un skolēniem ir jāapgūst trīs svešvalodas: angļu, krievu un vācu. Šajā izglītības programmā dabaszinību priekšemtu kurss apgūstams vienā mācību priekšmetā. Papildus citiem mācību priekšmetiem, humanitārajā klasē apgūstama psiholoģija un vizuālā māksla.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošjā programmā (kods 31011111) skolēni apgūst visus vidusskolas obligātos mācību priekšmetus nesamazinātā stundu apjomā (piemēram, matemātika 5 stundas nedēļā, atsevišķi ķīmija, bioloģija un fizika). Skolēniem jāizvēlas viens no diviem obligātās izvēles atzariem. Pirmais atzars ir mūzikas novirziens, kur vidusskolas laikā jāapgūst solfedžo, harmonija, izvēles instrumenta spēle un klavierspēle. Otrā atzarā padziļināti apgūstama informātika, programmēšanas pamati un kulturoloģija.

Visu izglītības programmu skolēniem pieejamas ārpusstundu aktivitātes - dalība kādā no daudzajiem muzikālajiem kolektīviem, teātra pulciņā, TED-Ed klubā, ir iespēja aizstāvēt savu un skolas godu sporta sacensībās, runas, eseju, vizuālās mākslas un citos konkursos.

Papildus informācija skolas mājaslapā: http://r6vsk.lv/blog/category/uznemsana/uznemsanavsk/

Dokumentu iesniegšana no 16. līdz 27. jūnijam skolas lietvedībā katru dienu no 9:00 līdz 12:00, otrdienās arī no 17:00 līdz 18:00

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011011 V-4495 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 31012011 V-1985 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 31013011 V-1986 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4. 21014111 V-10033 Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma
5. 21011111 V-10032 Pamatizglītības programma
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma 16 gadi
8. 21017111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
2. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
3. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
4. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
5. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
6. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
7. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
8. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
9. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
10. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
11. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
12. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
13. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
14. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
15. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
16. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
17. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
18. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
19. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
20. AK010302 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Simfoniskais orķestris
21. AK010302 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Simfoniskais orķestris
22. AK010303 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Kamerorķestris
23. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
24. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
25. AS010900 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Tautas bumba
26. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
27. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
28. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
29. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
30. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
31. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
32. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
33. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
34. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
35. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
36. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
37. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
38. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
39. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
40. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
41. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
42. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
43. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
44. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
45. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
46. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
47. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
48. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
49. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
50. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
51. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
52. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
53. AC001800 Citas izglītojošas programmas
Defilē
54. AK020203 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 1.-4. klašu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.14ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R6VS' AND `status` = '1'
0.94ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('440') ORDER BY `type` DESC
1.67ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('440') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.31ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('440') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.87ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '498' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.06ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '498'
2.93ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '498'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.49ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '498'
3.30ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '498' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.