Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

Vadītājs Olga Seļutina
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67432168, 67430210, 67431152
Fakss 67430210
E-pasts rdvs@riga.lv
Juridiskā adrese PARĀDES IELA 5C, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016
Izglītības programmu īstenošanas vieta PARĀDES IELA 5C, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 13.00 - 17.30; Ceturtdiena: 8.00 - 12.30
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas
uz Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011021)
uzņemšana 10.klasē 2019./2020.m.g

Dokumentu pieņemšana:
skolas absolventiem - 2019. gada 17. jūnijā no plkst. 9.00 - 12.00,
pārējām personām pieteikumus uz 10.klasi pieņem no 2019.gada 17.jūnija līdz 28.jūnijam
pēc sarunas ar skolas administrāciju.

Pieņemšanas papildtermiņš 2019.gada 19.augustā no plkst. 9.00 - 12.00.

Apmācība notiek valsts valodā, programmas īpašie piedāvājumi:
angļu valoda 10., 11.klasē - 5 stundas, otrā svešvaloda - vācu valoda, matemātikas apguve notiek pēc sadalījuma grupās pa līmeņiem, izvēles mācību priekšmeti: tehniskā grafika, vizuālā māksla.
Programma dod iespēju apgūt zinātniski pētnieciskā darba pamatus. Skolēniem ir iespēja darboties skolēnu parlamentā, skolas teātrī, apgūt mākslas pamatus (kino, teātris), piedalīties
projektos, tostarp starptautiskos.

Skolēnu uzņemšanu 10.klasē nosaka 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi": uz vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi skolā ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments.

Piesakoties jāiesniedz:
1) jāiesniedz apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, jāuzrāda oriģināls;
2) direktoram adresēts skolēna vecāka iesniegums (jāaizpilda skolas sagatavota veidlapa).

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
Parādes iela 5C, Rīga, LV -1016
Kontakttālruņi: 67432168, 67430210
rdvs@riga.lv

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011021 V-7892 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 7 gadi
4. 31011011 VK-7892 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
5. 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 7 gadi
6. 21011121 V-10049 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS020100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vieglatlētika
2. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
4. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
5. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
6. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
7. AS022000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Mākslas vingrošana
8. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
9. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
10. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
11. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
12. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
13. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
14. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
15. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
16. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
17. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
18. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
19. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
20. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
21. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
22. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
23. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
24. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
25. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
26. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
27. AC000199 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Citas valodas
28. AC000199 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Citas valodas
29. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
30. AK020203 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 1.-4. klašu mūsdienu deju grupa
31. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

PARĀDES IELA 5C, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.29ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R67VS' AND `status` = '1'
0.97ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('169') ORDER BY `type` DESC
1.83ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('169') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.34ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('169') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '510' LIMIT 1
0.11ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '510' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '511' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '511' LIMIT 1
0.39ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '512' LIMIT 1
0.12ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '512' LIMIT 1
6.28ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '998' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.02ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '998'
5.50ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '998'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.40ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '998'
3.23ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '998' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.