Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 54. vidusskola

Vadītājs Gaļina Gusakova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67460338, 67462267
Fakss 67467299
E-pasts r54vs@riga.lv
Tīmekļa vietne 54vsk.lv
Juridiskā adrese BALTĀ IELA 22A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Izglītības programmu īstenošanas vieta BALTĀ IELA 22A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 10.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 54 .vidusskolā uzņemšanas noteikumi 2019./2020.m.g.
Reģistrēšanās 1. klasēs.
Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:
?noteiktas veidlapas iesniegums uz 1.klasi;
?dzimšanas apliecība un tās kopija;
?vecāku pases (uzrādīšanai);
?bērna pase un tās kopija;
?izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
Pēc bērna reģistrēšanas 1. klasē nepieciešams:
?izziņa par apmeklētajām sagatavošanas skolai nodarbībām (maijā ? jūnijā);
?medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīnskās kartes 027/u par saņemtajām potēm.

Uzņemšana pamatskolas 2.? 9.,11.,12. klasēs.
Nepieciešamie dokumenti, lai reģistrētos:
Noteiktas veidlapas iesniegums uz pamatskolas klasi;
?dzimšanas apliecība un tās kopija;
?vecāku pases (uzrādīšanai);
?bērna pase un tās kopija;
?skolēna personas lieta (tiek nosūtīta pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes);
?liecība par iepriekšējā mācību gada sekmēm un/vai esošā mācību gada atzīmju ;
?izraksts Medicīnas karte 026/u; izraksts no medicīnskās kartes 027/u par saņemtajām potēm.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 8954 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 V-4764 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4. 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
5. 31011011 K8954 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
2. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
3. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
4. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
5. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
6. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
7. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
8. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
9. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
10. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas

Atrašanās vieta kartē

BALTĀ IELA 22A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.19ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R54VS' AND `status` = '1'
0.91ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('253') ORDER BY `type` DESC
1.50ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('253') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.34ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('253') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.83ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '515' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.09ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '515'
2.77ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '515'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.47ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '515'
3.29ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '515' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.