Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 53. vidusskola

Vadītājs Inguna Slapiņa
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67611126
Fakss 67611001
E-pasts r53vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r53vsk.lv
Juridiskā adrese MELNSILA IELA 6, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta MELNSILA IELA 6, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta ŠAMPĒTERA IELA 98, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 13.30 - 17.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu reģistrēšana 1.klases pretendentu rindā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.februārī noteikumiem Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi"
Bērnu reģistrācija notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu , kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods, un vecāka personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim ? Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).
Bērnu reģistrācija notiek katru darba dienu, no 9:00 līdz 16:00.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 V-7418 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 V-7551 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 21015521 V-7550 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
4. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
7. 31013011 VK-7418 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
2. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
3. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
6. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
7. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
8. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
9. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
10. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
12. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
13. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
14. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
15. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
16. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
17. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
18. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
19. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
20. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
21. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
22. AC000300 Citas izglītojošas programmas
Novadpētniecība
23. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
24. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
25. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
26. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
27. AC000300 Citas izglītojošas programmas
Novadpētniecība
28. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
29. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
30. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
31. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
32. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
33. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
34. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
35. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
36. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
37. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
38. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
39. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
40. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
41. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
42. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
43. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
44. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
45. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
46. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
47. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
48. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
49. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
50. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
51. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
52. AC000300 Citas izglītojošas programmas
Novadpētniecība
53. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
54. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
55. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
56. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
57. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
58. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
59. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
60. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
61. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
62. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
63. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
64. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
65. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
66. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
67. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles

Atrašanās vieta kartē

MELNSILA IELA 6, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.29ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R53VS' AND `status` = '1'
1.11ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('272') ORDER BY `type` DESC
2.07ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('272') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.39ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('272') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.69ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '540' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.37ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '540'
3.31ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '540'
0.15ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.28ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '540'
4.09ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '540' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.34ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.