Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 51. vidusskola

Vadītājs Nadežda Akopjana
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67187896, 67187010
Fakss 67187896
E-pasts r51vs@riga.lv
Tīmekļa vietne r51vsk.lv
Juridiskā adrese MASKAVAS IELA 262, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Izglītības programmu īstenošanas vieta MASKAVAS IELA 262, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.30; Ceturtdiena: 8.00 - 12.30
 
Pakļautība Pašvaldība
Uzņemšana skolā notiek atbilstoši saskaņā ar
1) Vispārējās izglītības likumu.
2) 2013.gada 21.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem".
3) 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.
4) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2014. gada 21. marta iekšējiem noteikumiem Nr.9-nts „Par Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klašu komplektēšanas kārtību”.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011021 V-265 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 V-267 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 21015521 V-9190 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
4. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma 16 gadi
5. 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
6. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 7 gadi
7. 31011011 VK-265 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
8. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
9. 21015521 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
2. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
3. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
4. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
5. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
6. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
7. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
8. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
9. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
10. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
11. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
12. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
13. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
14. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
15. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
16. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
17. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
19. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
20. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
21. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
22. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
23. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
24. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
25. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
26. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
27. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
28. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
29. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
30. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
31. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
32. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
33. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
34. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
35. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
36. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols

Atrašanās vieta kartē

MASKAVAS IELA 262, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.28ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R51VS' AND `status` = '1'
1.00ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('431') ORDER BY `type` DESC
1.80ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('431') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.34ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('431') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.23ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '499' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.19ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '499'
3.10ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '499'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.83ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '499'
3.63ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '499' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.