Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 45. vidusskola

Vadītājs Baiba Neimane
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67551719
Fakss 67551719
E-pasts r45vs@riga.lv
Tīmekļa vietne r45vs.lv
Juridiskā adrese ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 8.00 - 12.00; Ceturtdiena: 14.00 - 18.00
Pakļautība Pašvaldība
10. klasē
Pamats izglītojamo uzņemšanai ir apliecība par vispārējās pamatizglītības iegūšanu ar sekmju izrakstu, kurā ir vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos.

Profesionāli orientētajā (mūzikas) programmā noteiktas obligāts eksāmens 17.jūnijā plkst.12.00 ! plkst.11.30 tikšanās ar direktora vietnieku mūzikas jomā un specialitātes pedagogiem. Nepieciešamības gadījumā vienojas par citu datumu (vienojas pie dokumentu iesniegšanas).


Dokumentu pieņemšana notiek no 2018. gada 14.jūnija līdz 21.jūnijam no plkst. 9.00-12.00; rezultāti- 21.06. plkst. 12.00. /interesēties pa tālr.67551719/

Jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (origināls/kopija), iesniegums par izvēlēto programmu, aizpildīta priekšmetu izvēles lapa,
uzņemtajiem skolēniem, jābūt- izraksts no ambulatorās medicīnas kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām; medicīnas karte (026/u veidlapa,ja tāda ir).

Atvērto durvju diena- 2018.gadā notiek 6.jūnijā no plkst. 11:30!
Jūs tiekat aicināti šajā dienā uz vidusskolas specialitātes eksāmenu

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 V-5480 Pamatizglītības programma
2. 31011011 V-2021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31012011 V-2022 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4. 31014011 V-2782 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
5. 21014111 V-9089 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
8. 21017111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
2. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
3. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
4. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
5. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
6. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
7. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
8. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
9. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
10. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
11. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
12. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
13. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
14. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
15. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
16. AC001700 Citas izglītojošas programmas
Eiropas Savienības jautājumu apguve
17. AK031800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Floristika
18. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
19. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
20. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
21. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
22. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
23. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
24. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
25. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
26. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
27. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
28. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
29. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
30. AS021500 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Orientēšanās
31. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
32. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
33. AK010403 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Koklētāju ansamblis
34. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
35. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
36. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
37. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
38. AK010406 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Ģitāristu ansamblis
39. AK010207 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Popgrupa
40. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
41. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
42. AK029999 Kultūrizglītība, Deja
Citas deju programmas
43. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
44. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols

Atrašanās vieta kartē

ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
4.61ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R45VS' AND `status` = '1'
1.16ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('283') ORDER BY `type` DESC
5.79ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('283') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('283') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.36ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '555' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.19ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '555'
3.17ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '555'
0.20ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.97ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '555'
3.78ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '555' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.25ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.