Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas 41. vidusskola

Vadītājs Egīls Romanovskis
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67459622, 67459522
Fakss 67459522
E-pasts r41vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.41vs.riga.lv
Juridiskā adrese SLOKAS IELA 49 A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Izglītības programmu īstenošanas vieta SLOKAS IELA 49 A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2020./2021.māc.g.

Dokumentus pieņem no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pirmdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:
Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt;
1.)ierodoties iestādē klātienē:

Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):
*)uzrāda personu apliecinošus dokumentus
*)iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
*)vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.
*)līdz 01.08.2020. iesniedz medicīnisko karti 026/u,

2.)pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Par uzņemšanu 10. klasē:

Rīgas 41. vidusskola 2020./2021. m.g. piedāvā skolēniem:

*)izvēlēties vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē vēlas saistīt ar medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, inženierzinātnes, vides zinātnes un lauksaimniecības studijām. Šajā virzienā skolēns padziļināti apgūs bioloģiju, ķīmiju, angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, publisko uzstāšanos. Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.
*)izvēlēties arī vidējās izglītības virzienu, kuru nākotnē vēlas saistīt ar sociālo zinātņu, komunikācijas, ekonomikas, politoloģijas, juridisko zinātņu, starptautisko attiecību, reklāmas studijām. Šajā virzienā padziļināti skolēns apgūs angļu valodu, latviešu valodu, literatūru, sociālās zinātnes - politiku un tiesības, ekonomiku, publisko uzstāšanos, tehnoloģijas un digitālo dizainu. Notiks nodarbības sadarbībā ar RSU.

PIETEIKŠANĀS UZ 10.KLASI notiek no 2020. gada 1.marta
Iesniegumu skolas direktoram var nogādāt personīgi, vai ieskenētā veidā atsūtīt uz skolas e-pastu r41vs@riga.lv
Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 17.jūnija darbdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00

Iesniedzamie dokumenti:
1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,
2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,
3)iesniegums skolas direktoram

11. un 12. klasē skola īsteno:

*)matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību priekšmetos, gan padziļināti dabaszinātņu priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju veselības zinātņu un citu attiecīgu zinātņu studijās.

*)vispārizglītojošā virziena izglītības programmu. Skolēnam tiks nodrošināta iespēja apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas gan vispārizglītojošos mācību, gan sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetos, veicinot izglītojamā konkurētspēju humanitāro un sociālo zinātņu studijās.

Skola vidusskolā piedāvā padziļināti apgūt angļu valodu, matemātiku. Vizuālās mākslas stundās varēs apgūt vizuālo mediju komunikāciju. Mācību procesā būs iespēja apgūt projekta veidošanas un vadīšanas pamatus. Kā izvēli pēc mācību stundām skola piedāvā nodarbības lietišķā etiķetē, mediju pratībā, politikas komunikācijā.


1., 2., 4., 5. klašu skolēniem kā fakultatīvas nodarbības tiek piedāvāta datorika.
2020./2021. mācību gadā Rīgas 41. vidusskola skolēniem piedāvā sekojošas nodarbības interešu izglītībā:
Bezmaksas:
*)vidusskolas ansamblī;
*)5. - 8. klašu korī; vokālajā ansamblī.
*)lietišķās mākslas pulciņā;
*)vispārējā fiziskā sagatavotībā - ievirze dažādās sporta spēlēs;
*)tautiskās dejās;
*)teātra studijā;
Maksas:
*)Programmēšanas - robotikas pulciņš bērniem no 9 gadu vecuma (25eur mēnesī)
*)Keramikas
*)Moderno un mūsdienu dejas pulciņš


Kontakttālrunis: 67459522, 67459622
vairāk informācijas: http://www.41vsk.riga.lv/nac-macities/

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 V-8092 Pamatizglītības programma
2. 31011011 V-8095 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 21011111 Pamatizglītības programma
4. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
5. 31013011 V-9745 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
2. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
5. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
6. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
8. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
9. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
10. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
12. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
13. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
15. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
16. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
17. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
19. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
20. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
21. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
22. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
24. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
25. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
26. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
27. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
28. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
29. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
30. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
31. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
32. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
33. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
34. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
35. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
36. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
37. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
38. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
39. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
40. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
41. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
42. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
43. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
44. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
45. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
46. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
47. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
48. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
49. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika

Atrašanās vieta kartē

SLOKAS IELA 49 A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
3.52ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R41VS' AND `status` = '1'
1.48ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('255') ORDER BY `type` DESC
3.01ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('255') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.52ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('255') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '513' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '513' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '514' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '514' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '515' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '515' LIMIT 1
8.02ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '517' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.61ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '517'
3.94ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '517'
0.18ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.78ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '517'
3.92ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '517' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.32ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.