Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 3. pamatskola

Vadītājs Dace Skeranska
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67612643
Fakss 67612643
E-pasts r3sps@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r3sps.riga.lv
Juridiskā adrese TELTS IELA 2a, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Juridiskā adrese TELTS IELA 2A, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĀPŠU IELA 24, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta TELTS IELA 2a, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta TELTS IELA 2A, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
Pakļautība Pašvaldība
Sākumskolā (1.-4.klasē) uzņem izglītojamos ar pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku iesniegumu; Pamatskolā 5.-9. klasē) uzņem izglītojamos ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu vai izglītojamos no citas skolas ar pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku iesniegumu; Arodmācībā (Profesionālās izglītības grupās (Programmu nosaukumi: Būvdarbi un Ēdināšanas pakalpojumi)) uzņem izglītojamos no visām valsts skolām, kurās izglītojamie ir mācījušies pēc speciālās pamatizglītības programmām ar atbilstošo izglītības programmas kodu un pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, kas norādīts bērna pārbaudes kartē un vecāku iesniegumu vai personīgu iesniegumu, ja izglītojamais ir 18 gadus vecs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rīgas 3.speciālās pamatskolas pašnovērtējuma ziņojumu var apskatīt sekojošā adresē:
www.r3sps.riga.lv/lv/936-reglamentacija.php

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01015611 V-4357 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 3 gadi
2. 22582011 P-14005 Būvdarbi
3. 22811021 P-14006 Ēdināšanas pakalpojumi
4. 21015811 V-6849 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
5. 21015821 V-6850 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
6. 21015911 V-6851 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
7. 21015921 V-6852 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
8. 22811021 Ēdināšanas pakalpojumi
9. 21015921 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
10. 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
11. 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
12. 21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
13. 01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 3 gadi
14. 01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 3 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
2. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
5. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
6. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
8. AC001500 Citas izglītojošas programmas
Dzīvesziņas pulciņš
9. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
10. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs

Atrašanās vieta kartē

TELTS IELA 2a, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.17ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R3SS' AND `status` = '1'
1.03ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('276') ORDER BY `type` DESC
1.63ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('276') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('276') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.81ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '544' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.73ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '544'
3.03ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '544'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.60ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '544'
3.45ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '544' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.10ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.