Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 31. vidusskola

Vadītājs p.i. Dace Retiga
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67343230
Fakss 67343230
E-pasts r31vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r31vsk.lv
Juridiskā adrese SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015
Izglītības programmu īstenošanas vieta SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 17.00 - 18.00; Ceturtdiena: 8.00 - 10.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Uzņem izglītojamos Vispārējās vidējās izglītības Vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011).

Mēs piedāvājam:
*Matemātikā - 1 stundu vairāk, nekā noteikts Izglītības ministrijas paraugplānā.
*Latviešu valodā un literatūrā - 1 stundu vairāk, nekā noteikts Izglītības ministrijas paraugplānā.
*Drāmas stundas - lai veicinātu prasmi uzstāties un attīstītu publiskās runas iemaņas.
*Auto vadīšanas apmācības teorētisko kursu 11.klasē.
*Deju nodarbības 12.klasē.
*Psiholoģiju 12.klasē. 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31011011 9067 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 21011111 V-5107 Pamatizglītības programma
3. 21015611 V-5087 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4. 21011111 Pamatizglītības programma 7 gadi
5. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 7 gadi
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
2. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
3. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
4. AC000300 Citas izglītojošas programmas
Novadpētniecība
5. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
6. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
8. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
9. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
10. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
11. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
12. AK010301 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Pūtēju orķestris
13. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
14. AK031800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Floristika
15. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
16. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
17. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
18. AC001100 Citas izglītojošas programmas
Jaunsardze
19. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
20. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
21. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
22. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
23. AS020100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vieglatlētika
24. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
25. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
26. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols

Atrašanās vieta kartē

SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.13ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R31VS' AND `status` = '1'
0.91ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('321') ORDER BY `type` DESC
1.57ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('321') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.35ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('321') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
5.67ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '622' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
1.97ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '622'
2.74ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '622'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.40ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '622'
3.23ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '622' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.