Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas 2. pamatskola

Vadītājs Ivars Upenieks
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67144186, 67144188
Fakss 67144186
E-pasts r2ps@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r2sips.riga.lv/
Juridiskā adrese LUDZAS IELA 43, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003
Izglītības programmu īstenošanas vieta LUDZAS IELA 43, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 13.30 - 16.00; Ceturtdien: 10.00 - 12.30
 
Pakļautība Pašvaldība
1. Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laika no 1. līdz 9. klasei, arodklasēs un pirmsskolā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
2. Skolēnus atskaita no skolas Ministru kabineta noteiktajā kartībā, pamatojoties uz pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vai pēc vecāku iesnieguma.
3. Ministru kabineta noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Rīgas 2. speciālajā internātpamatskolā vispārējās pamatizglītības iestādes klasēs, pirmsskolas iestādes grupās un interešu izglītības grupās.
4. Ja Rīgas 2. speciālajā internātpamaskolā vispārējās pamatizglītības iestādē izglītojamo skaits klasē ir mazāks par šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās klases.
5. Izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Rīgas 2. speciālās internātpamatskolas MK metodiskās apvienības un atbalsta personāla lēmumu.
6. Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.
7. Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:
- skolas direktoram adresēts iesniegums, (vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, vai atbildīga amatpersona. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu),
- pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
- dzimšanas apliecība vai pases kopija( uzrādot oriģinālu),
- bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026lu),
- apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē).

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 5 gadi
2. 01015821 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 5 gadi
3. 22582011 P-12057 Būvdarbi
4. 22811021 P-12058 Ēdināšanas pakalpojumi
5. 21015811 V-8910 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
6. 21015821 V-8911 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
7. 21015911 V-8912 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
8. 21015921 V-8913 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
9. 22811021 P-14007 Ēdināšanas pakalpojumi
10. 01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 5 gadi
11. 01015921 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 5 gadi
12. 22582011 Būvdarbi
13. 22811021 Ēdināšanas pakalpojumi
14. 21015921 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 7 gadi
15. 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 7 gadi
16. 21015821 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 7 gadi
17. 21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 7 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
2. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
3. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
4. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
7. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
8. AK030900 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Metālapstrāde
9. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi

Atrašanās vieta kartē

LUDZAS IELA 43, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.23ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'R2SIS' AND `status` = '1'
0.94ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('19') ORDER BY `type` DESC
1.73ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('19') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.45ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('19') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.42ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '1475' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.13ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '1475'
2.98ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '1475'
0.15ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.55ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1475'
3.46ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1475' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
3.93ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.