Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Ostvalda vidusskola

Vadītājs Jeļena Ivanova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67423748, 67422819
E-pasts rovs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.ostvalda.lv
Juridiskā adrese DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
Izglītības programmu īstenošanas vieta DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 10.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Ostvalda vidusskolas
vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšana 10.klasē
2019./2020.m.g.

Rīgas Ostvalda vidusskola
Dammes iela 20, LV ? 1067
Kontakttālruņi: 67423748, 67422819
rovs@riga.lv

1. Rīgas Ostvalda vidusskola uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā (programmas kods 31011021) un vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programmā ( programmas kods 31013021).
2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir iegūts).
3. Rīgas Ostvalda vidusskolā 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši noteiktos iestājpārbaudījumus matemātikā un angļu valodā.
4. Uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā: minimālais kopvērtējums pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35% un iestājpārbaudījumos iegūtais minimālais vērtējums ir 50% vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programmā un 45% vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā no kopējā punktu skaitā.
5. Iestājpārbaudījuma darbos netiek iekļautas ziņas par izglītojamā personu. Darbus šifrē un atšifrē Uzņemšanas komisija. Katru darbu vērtē vismaz divi Iestājpārbaudījuma komisijas locekļi.
6. Pretendents var pretendēt uz brīvu vietu 10.klasē, ja nav sasniegts 22 izglītojamo skaits, kārtojot iestājpārbaudījumu skolas noteiktajā papildu laikā augustā.
7. Skolai ir tiesības rindas kārtībā uzaicināt tos pretendentus, kuri iestājpārbaudījumos ieguvuši zemāku vērtējumu par 50%.
8. Iestājpārbaudījumi: 17.06. 2019. matemātikā plkst. 10.00 ? 11.00; angļu valodā plkst. 11.30 ? 12.30.
9. Dokumentu pieņemšana pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem 20.06.2019. plkst. 10.00 ? 12.00.
10. Uzņemšana papildtermiņā 26.08.2019.: iestājpārbaudījumi matemātikā plkst. 10.00 ? 11.00; angļu valodā plkst. 11.30 ? 12.30.
Dokumentu pieņemšana 27.08.2019. plkst.10.00 -12.00.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31013021 8849 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 8850 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 31011021 8795 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 21012121 V-7476 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma 16 gadi
6. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 7 gadi
7. 31011011 K8795 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
8. 31013011 K8849 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
2. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
3. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
4. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
7. AK030600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Veidošana/tēlniecība
8. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
9. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
10. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
11. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
12. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
13. AK030600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Veidošana/tēlniecība
14. AS023400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Ārstnieciskā/koriģējošā vingrošana
15. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
16. AK032800 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Pērļošana
17. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.15ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'MLVS' AND `status` = '1'
0.93ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('301') ORDER BY `type` DESC
1.96ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('301') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.36ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('301') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.17ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '591' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.06ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '591'
2.84ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '591'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.71ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '591'
3.52ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '591' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.