Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Imantas vidusskola

Vadītājs Ginta Revizore
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67474107
Fakss 67411463
E-pasts rimvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.riv.lv
Juridiskā adrese KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Imantas vidusskola ir IESPĒJU SKOLA, kurā savas spējas un talantus, drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē iespēja attīstīt ikvienam.

Skola piedāvā mācības kādā no 3 pamatizglītības un 2 vispārējās vidējās izglītības programmām:

1. - 9. klasē

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā skola piedāvā padziļināti apgūt matemātiku, dabaszinības un informātiku. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt mūziku un darboties koru studijā. Skolā iespējams mācīties arī Vispārējā pamatizglītības programmā.

10. - 12. klasē

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā skola piedāvā padziļināti apgūt angļu valodu. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā piedāvā padziļināti apgūt matemātiku un programmēšanu.

Rīgas Imantas vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, 27.01.2015. „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) skolā:
- uzrāda bērna dzimšanas apliecību;
- uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
- aizpilda iesniegumu.

Vecāku iesniegumus pieņem darba dienās plkst. 9.00-15.00 122. kabinetā.

10.klasē izglītojamos uzņem saskaņā ar vienotā iestājpārbaudījuma rezultātiem, summējot nokārtotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātus un gada vērtējumus matemātikā un angļu valodā.

Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas 10.klases pretendenta pārstāvim nepieciešams aizpildīt un parakstīt izvēlētajai izglītības programmai atbilstošu pieteikuma veidlapu un izglītojamā kartīti (skat. zemāk) un pievienot šādus dokumentus:
- apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
- sekmju izraksta par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālu);
- 9. klases mācību gada noslēguma liecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
- dzimšanas apliecības un pases kopiju (uzrādot oriģinālu);
- bērna medicīnas karti un potēšanas karti;
- bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu bērnam vai šāda lēmuma apliecinātu kopiju, ja pieteikumu iesniedz bērna aizbildnis.

Uzņemot izglītojamo Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē, starp skolu, izglītojamo un viņa vecākiem (aizbildņiem) tiek slēgts Izglītošanas līgums, kas nosaka visu trīs pušu pienākumus un tiesības.

Vairāk informācijas par Rīgas Imantas vidusskolu mājaslapā www.riv.lv

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012011 V-85 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
2. 31013011 V-86 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 21011111 V-5431 Pamatizglītības programma
4. 21012111 V-8502 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
5. 21013111 V-8503 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
2. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
3. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
4. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
5. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
6. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
8. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
9. AC000500 Citas izglītojošas programmas
Medicīnas pulciņš
10. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
11. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
12. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
13. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
14. AC001100 Citas izglītojošas programmas
Jaunsardze
15. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
16. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020203 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 1.-4. klašu mūsdienu deju grupa

Atrašanās vieta kartē

KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029
 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.33ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'ILG' AND `status` = '1'
0.99ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('299') ORDER BY `type` DESC
1.85ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('299') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.42ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('299') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.56ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '589' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.60ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '589'
2.96ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '589'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.83ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '589'
3.64ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '589' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.25ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
1.28ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.26ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.