Iestāžu katalogs

piektdiena, 2019. gada 13. decembris

Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA"

Vadītājs Guntis Šēnhofs
Tālrunis 67276175
Fakss 67313057
E-pasts bskriga@riga.lv
Tīmekļa vietne www.basketbolaskola.lv
Juridiskā adrese KRIŠJĀŅA BARONA IELA 107, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta JUGLAS IELA 16, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 107, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97c, RĪGA, LV-1012
Vadītāja pieņemšanas laiki Trešdiena: 11.00 - 14.00
Pakļautība Pašvaldība

NOLIKUMS

Par Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” audzēkņu uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 165 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, kas izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7. panta 9. punktu, atbilstoši Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” (turpmāk tekstā BJBS „Rīga”) nolikumam un sporta veida programmai nosaka, ka:
1. BJBS „Rīga” tiek uzņemti visi sportot griboši bērni un jaunieši, kuri paši (ja sasnieguši 18 gadu vecumu) vai vecāki/aizbildņi viņu vārdā ir aizpildījuši iesniegumu/anketu par iestāšanos sporta skolā, iesnieguši ģimenes ārsta izziņu par atbilstošu veselības stāvokli, pases vai dzimšanas apliecības kopiju un fotogrāfiju ielīmēšanai uzņemšanas anketā.
2. Uzsākot treniņa nodarbības, grupas treneris iepazīstina audzēkņus ar BJBS „Rīga” audzēkņu iekšējās kārtības noteikumiem, atbilstošā sporta kompleksa/zāles kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem nodarbībās, sacensībās, nometnēs un ceļā uz sacensībām. Par šo noteikumu iepazīšanos ? audzēknis parakstās Mācību darba uzskaites žurnālā.
3. Audzēkņa vecumu, uzņemot BJBS „Rīga”, nosaka attiecīgā sporta veida programma un Ministru kabineta noteikumi Nr. 1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās izglītības programmas” 1. pielikuma 2. punkts..
4. Mācības audzēknis uzsāk sākuma sagatavošanas grupā, bet vēlāk tiek pārcelts augstākā grupā.
5. Jaunu audzēkņu uzņemšana tiek noteikta attiecīgā gada 1. janvārī, 1. septembrī un 1. jūnijā ? uz šiem datumiem treneri iesniedz BJBS „Rīga” administrācijai audzēkņu anketas, administrācija izdot attiecīgu rīkojumu par audzēkņiem katrā sporta grupā.
6. Audzēknim, kurš pretendē tikt uzņemts vecākās mācību-treniņu grupās un atbilst tās nosacījumiem, vienojās ar attiecīgās grupas treneri, nokārto attiecīgos dokumentiem un tiek uzņemts sporta skolā saskaņā ar šī nolikuma 5. punktu.
7. Par audzēkņa atskaitīšanu tiek izdots BJBS „Rīga” direktora rīkojums, kurā norāda atskaitīšanas datumu, atskaitīšanas iemeslu, iegūto izglītību un kvalifikāciju (ja tāda piešķirta), izsniedzamā izglītības dokumenta nosaukumu un numuru.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 20V81300 P-9073 Basketbols
2. 30V81300 P-9074 Basketbols

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS022700 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Peldēšana
2. AS022700 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Peldēšana

Atrašanās vieta kartē

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 107, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
 
Pēdējo reizi atjaunota: 13.12.2019 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.83ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'IIIBRIGA' AND `status` = '1'
0.93ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('435') ORDER BY `type` DESC
1.72ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('435') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.59ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('435') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.28ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
4.68ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '2084' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.20ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '2084'
3.07ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '2084'
0.36ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.30ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.25ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.23ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.26ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.25ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.21ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.22ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.22ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.40ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.19ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.20ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.