Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Iļģuciema vidusskola

Vadītājs Iveta Tauriņa
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67469690, 67469190
Fakss 67469690
E-pasts icvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.icvs.lv
Juridiskā adrese DZIRCIEMA IELA 109, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Izglītības programmu īstenošanas vieta DZIRCIEMA IELA 109, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 7.30 - 10.00; Ceturtdiena: 7.30 - 10.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Pieteikumus uz 10.klasi pieņem no 2019.gada 14.jūnija (vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011)).

Dokumentus pieņem 202., 203., 204.kab.

Pieņemšanas laiks: 9.00-12.00

Īpašie piedāvājumi:
angļu valoda 10., 11.klasē 4 stundas, 12.klasē 5 stundas nedēļā,
matemātika 6.st.nedēļā,
izvēles mācību priekšmeti: psiholoģija vai programmēšanas pamati, vai politika un tiesības,
10., 11.klasē fakultatīvi apgūt zinātniski pētnieciskā darba izstrādi,
diferencētas konsultācijas (pa klašu grupām, pa līmeņiem),
ar treniņgrafiku saskaņotu individuālu mācību plānu sportistiem,augsta līmeņa,
iespēja darboties skolēnu domē,
iespēja piedalīties projektos, tostarp starptautiskos.


Prasības: Skolēni Iļģuciema vidusskolas 10.klasē tiek uzņemti ar apliecībām par pamatizglītību.


Piesakoties jāiesniedz:

1) apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, jāuzrāda oriģināls;

2) direktoram adresēts skolēna vecāka iesniegums (jāaizpilda skolas sagatavota veidlapa).


Sīkāka informācija par citām skolas aktivitātēm skolas mājas lapā: www.icvs.lv un https://www.facebook.com/ilguciemavidusskola


Tālrunis informācijai: 67469127, 67469690, 67469190.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 31013011 9101 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
2. 21011111 V-2865 Pamatizglītības programma
3. 21011111 Pamatizglītības programma 7 gadi
4. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
2. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
3. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
4. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
5. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
6. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
7. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
9. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
10. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
11. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
12. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
13. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
14. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
15. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
16. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
18. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
19. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
20. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
21. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
22. AS021500 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Orientēšanās
23. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
24. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
25. AK010111 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-12.klašu koris
26. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
27. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
28. AK020201 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Dažādu vecumu audzēkņu mūsdienu deju grupa
29. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs

Atrašanās vieta kartē

DZIRCIEMA IELA 109, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.23ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'ICVS' AND `status` = '1'
1.06ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('257') ORDER BY `type` DESC
1.83ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('257') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.39ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('257') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.32ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '519' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.17ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '519'
3.09ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '519'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.94ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '519'
3.76ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '519' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.