Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Hanzas vidusskola

Vadītājs Valdis Lapiņš
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67474304
Fakss 67339151
E-pasts hvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rhv.edu.lv
Juridiskā adrese GROSTONAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta GROSTONAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Īstenotās izglītības programmas
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma, kods 31011011 (padziļināti māca svešvalodas).
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011 (padziļināti māca matemātiku).
- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma, kods 31014011 (padziļināti māca komerczinības vai sportu (futbols)).
Uzņemšanas noteikumi
- Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds saņemts); 11. un 12. klasē ? liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā); ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.
- Izglītojamie skolā tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vidējā vērtējuma.
- Ar skolas direktora rīkojumu tiek izveidota uzņemšanas komisija.
Dokumentu pieņemšana
- Skolai ir tiesības nepieņemt dokumentus no skolēniem, kuriem kaut vienā priekšmetā ir vērtējums 1-3.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31014011 V-4591 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma
2. 31013011 9014 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 31011011 9015 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 21011111 V-5096 Pamatizglītības programma
5. 31014011 V-8664 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
5. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
7. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
8. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
9. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
10. AS022700 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Peldēšana
11. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
12. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
13. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
14. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
15. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
16. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
17. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
18. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
19. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
20. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
21. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
22. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
23. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
24. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
25. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
26. AS022100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta vingrošana
27. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
28. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
29. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
30. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
31. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika

Atrašanās vieta kartē

GROSTONAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.28ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'HVS' AND `status` = '1'
0.97ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('282') ORDER BY `type` DESC
1.95ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('282') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.40ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('282') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.42ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '554' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.48ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '554'
3.14ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '554'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.78ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '554'
3.75ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '554' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.13ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.