Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Vadītājs Ineta Rudzīte
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67474239
Fakss
E-pasts chvs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rchv.lv
Juridiskā adrese KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97a, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 116, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97a, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 10.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā notiek OTRDIENĀS no plkst. 8:30 līdz plkst. 10:30 un CETURTDIENĀS no plkst. 16:00 līdz plkst. 18:00 ēkā Kr.Barona ielā 116 303.kabinetā.
Tālrunis uzziņām 67474239
Nepieciešamie dokumenti:
1. Bērna dzimšanas apliecība.
2. Vecāka personu apliecinošs dokuments.
_________________________________________________________________
Uzņemšana RCHV 10. klasēs 2019./2020.m.g.

1. Humanitārā un sociālā virziena programmā apgūst dabaszinību integrēto kursu, trešo svešvalodu, pasaules literatūru.

2. Vispārizglītojošā virziena programmā apgūst pilnu fizikas, ķīmijas, bioloģijas kursu. Ir iespēja izvēlēties ķīmijas un bioloģijas virzienu vai ekonomikas un programmēšanas virzienu.

Angļu valoda abās programmās tiek apgūta padziļināti.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam elektroniski no 7. maija līdz 13. jūnijam vai klātienē no 7. maija līdz 17. jūnija plkst.9.30.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMA NORISE

Kombinētais iestājpārbaudījums notiek Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, Krišjāņa Barona ielā 97A, 2019.gada 17.jūnijā plkst.10.00 angļu valodā un matemātikā.

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA, UZŅEMŠANA

Iestājpārbaudījuma rezultāti uzzināmi nākamajā dienā, uzņemšana 2019.gada 18.jūnijā.

Iesniedzamie dokumenti:
1)apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
2)vecāku aizpildīts iesniegums,
3)medicīnas karte.

Sīkākai informācijai
var pieteikties uz pārrunām pie direktores vietniekiem,
tālrunis: 67271333.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011011 V-8103 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 21012111 V-9788 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 31012011 V-10079 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4. 21011111 V-9788 Pamatizglītības programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
6. 21017111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
2. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
3. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
4. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
5. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
6. AK040500 Kultūrizglītība, Teātris
Kustību teātris
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
8. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
9. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
10. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
11. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
12. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
13. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
14. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
15. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
16. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
17. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
18. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
19. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs

Atrašanās vieta kartē

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97a, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.29ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'CHG' AND `status` = '1'
1.00ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('405') ORDER BY `type` DESC
1.92ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('405') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.38ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('405') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.31ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '708' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `id` = '708' LIMIT 1
6.71ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '1782' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.50ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '1782'
3.59ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '1782'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
4.63ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1782'
4.17ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '1782' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.35ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.25ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.17ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.