Iestāžu katalogs

piektdiena, 2021. gada 23. aprīlis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Vadītājs Ināra Gaile
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67611185, 67614133
Fakss 67619028
E-pasts avg@riga.lv
Tīmekļa vietne avg.lv
Juridiskā adrese LAVĪZES IELA 2a, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Izglītības programmu īstenošanas vieta LAVĪZES IELA 2a, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Ģimnāzijas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par
vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un eksāmenu mācību sasniegumi ir
vērtēti ar 4 ballēm un augstāk un kuri ir nokārtojuši ģimnāzijas noteiktos
iestājpārbaudījumus.

Bez iestājpārbaudījumiem 10. klasē uzņem pamatskolu beidzējus, kuriem apliecības
par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos mācību
sasniegumu vērtējums ir 7 balles un augstāk, kā arī valsts un novada olimpiāžu un
konkursu laureātus atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ģimnāzijas 11. un 12.klasēs uz vakantajām vietām konkursa kārtībā uzņem
izglītojamos, kuru liecībās mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk un kuri
ir nokārtojuši ģimnāzijas noteiktos iestājpārbaudījumus izvēlētās izglītības programmas
profilējošos mācību priekšmetos un ieskaites tajos ģimnāzijas izglītības programmas
mācību priekšmetos, kurus viņi nav mācījušies iepriekšējā izglītības iestādē.

Bez iestājpārbaudījumiem uz vakantajām vietām ģimnāzijas 11. un 12.klasēs uzņem
izglītojamos, kuru liecībās mācību sasniegumu vērtējumi ir 7 balles un augstāk, nav
neattaisnotu stundu kavējumu, kā arī valsts un novada mācību priekšmetu olimpiāžu
laureātus.

Pamatizglītības 2.posma (7. - 9. klase) izglītības programmās
konkursa kārtībā uzņem izglītojamos 7., 8., 9. klasēs.

7. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuru 6. klases liecībā mācību
sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk un nav neattaisnotu stundu kavējumu.

Konkursā tiek ņemti vērā šādu mācību priekšmetu vērtējumi: latviešu valoda,
literatūra, matemātika un angļu valoda.

Bez konkursa uzņem izglītojamos, kuru 6.klases
liecībā mācību sasniegumu gada vērtējumi ir 7 balles un augstāk un nav neattaisnotu
stundu kavējumu.

7. 8. un 9. klasē konkursa kārtībā uz vakantajām vietām uzņem izglītojamos, kuru
iepriekšējās klases liecībā mācību sasniegumi ir vērtēti ar 6 ballēm un augstāk un nav
neattaisnotu stundu kavējumu.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 23011111 V-8089 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programma
2. 31013011 V-8090 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 31011011 V-9230 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 23011111 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
2. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
3. AK030200 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Grafika
4. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
5. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
6. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
7. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
8. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
9. AS022000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Mākslas vingrošana
10. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
11. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
12. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
13. AS010300 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Frisbijs
14. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
15. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
16. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
17. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
18. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
19. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
20. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
21. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
22. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
23. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
24. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
25. AK050200 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Foto
26. AK030600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Veidošana/tēlniecība

Atrašanās vieta kartē

LAVĪZES IELA 2a, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.62ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'AKVG' AND `status` = '1'
0.97ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('265') ORDER BY `type` DESC
2.15ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('265') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.35ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('265') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.21ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
7.70ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '530' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.44ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '530'
3.21ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '530'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
3.31ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '530'
3.75ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '530' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.24ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.20ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.22ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.16ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.18ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.26ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.14ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.