Iestāžu katalogs

svētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Vadītājs Gundega Muceniece
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67611146, 67612480
Fakss 67619508
E-pasts rvvg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rvvg.lv
Juridiskā adrese ĀGENSKALNA IELA 21, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĀGENSKALNA IELA 21, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā visās klasēs konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, ja ir nokārtots iestājpārbaudījums un tajā iegūtais vērtējums ir ne mazāks par 50% no maksimālā punktu skaita katrā no tā daļām.
Jaunu klašu komplektācija notiek 7. un 10.klasē, ģimnāzijas 8., 9., 11., un 12. klasēs skolēnus uzņem brīvajās vietās, saskaņojot iepriekš apgūto programmu atbilstību ģimnāzijas piedāvātajām.

Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) izglītības programma (ar padziļinātu vācu vai angļu valodas apguvi):
izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus matemātikā, dabaszinībās, Latvijas vēsturē, otrā daļa atbilst izvēlētajai pirmajai svešvalodai.

Vispārējās vidējās izglītības programmas:
izglītojamie kārto vienu kombinētu iestājpārbaudījumu, kura pirmā daļa satur pamatizglītības satura jautājumus Latvijas vēsturē, matemātikā, dabaszinībās, otrā daļa atbilst izvēlētajai programmai:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011, svešvaloda) izglītojamie kārto iestājpārbaudījuma otro daļu atbilstoši izvēlētajai pirmajai svešvalodai, vācu vai angļu valodā.
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, matemātika) izglītojamie kārto iestājpārbaudījuma otro daļu matemātikā.
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011, dabaszinības) izglītojamie kārto iestājpārbaudījuma otro daļu dabaszinībās (ķīmija, bioloģija).


Eksāmenu norises laiki un eksāmenu programmas: http://www.rvvg.lv/lv/uznemsana

Tālrunis informācijai: 67474273, 67474274

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 23011111 V-8533 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programma
2. 23011111 V-8534 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programma
3. 23011111 V-8535 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programma
4. 23011111 V-8536 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programma
5. 31011011 V-8538 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
6. 31013011 V-8539 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
7. 31013011 V-8540 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
8. 23017111 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programma
9. 23011111 V-8113 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) izglītības programma
10. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000600 Citas izglītojošas programmas
Gidi
2. AC000300 Citas izglītojošas programmas
Novadpētniecība
3. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
4. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
5. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
6. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
8. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
9. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
10. AC000400 Citas izglītojošas programmas
Skolas muzejs
11. AC000900 Citas izglītojošas programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
12. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
13. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
14. AK010206 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jauniešu vokālais ansamblis
15. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
16. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
17. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
18. AK020111 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs
19. AK010110 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 7.-9.klašu koris
20. AK029999 Kultūrizglītība, Deja
Citas deju programmas

Atrašanās vieta kartē

ĀGENSKALNA IELA 21, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048
 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.04.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

There are no log entries.
Time Query
2.61ms
SELECT * FROM `institutions` WHERE `custom_code` = 'AG' AND `status` = '1'
1.30ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('133') ORDER BY `type` DESC
2.29ms
SELECT * FROM `inst_address` WHERE `joinid` IN ('133') ORDER BY `type` DESC, `address` ASC
0.37ms
SELECT * FROM `instututionimages` WHERE `inst_id` IN ('133') ORDER BY `InstututionImages`.`order` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '568' LIMIT 1
6.68ms
SELECT * FROM `cofinancing` WHERE `innst_id` = '4077' ORDER BY `Cofinancing`.`ESTIMATEPOSITIONTYPE_NR` ASC
2.38ms
SELECT * FROM `programms` WHERE `PROG_IEST_ID` = '4077'
3.04ms
SELECT * FROM `inst_spec_programms` WHERE `iest_id` = '4077'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'years' LIMIT 1
2.86ms
SELECT COUNT(*) AS `aggregate` FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '4077'
3.76ms
SELECT * FROM `persons_flow` WHERE `inst_id` = '4077' AND `year` = '2020' LIMIT 1
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '0' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.19ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('623', '568', '622', '569', '570', '571', '572', '573', '594', '595', '588', '612', '616') ORDER BY `ord` ASC
0.17ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '623' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '568' AND `lang` = 'lv'
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` = '568' AND `status` = '1' ORDER BY `ord` ASC
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `parentid` IN ('574', '575', '576', '577', '579') ORDER BY `ord` ASC
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.14ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` = '574' LIMIT 1
0.15ms
SELECT * FROM `Pages` WHERE `id` IN ('568') ORDER BY `ord` ASC
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '574' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '575' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '576' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '577' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '579' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '622' AND `lang` = 'lv'
0.11ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '569' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '570' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '571' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '572' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '573' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '594' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '595' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '588' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '612' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.12ms
SELECT * FROM `Translations` WHERE `objectid` = '616' AND `lang` = 'lv'
0.13ms
SELECT * FROM `Settings` WHERE `key` = 'footer' LIMIT 1
There have been no checkpoints set.